Jak działa Koło?

Cele

Koło Naukowe Elektroników (KNE) zrzesza studentów, których zainteresowania obejmują elektronikę i pokrewne jej dziedziny nauki, chcących poszerzyć swoją wiedzę poza program studiów. Koło ma na celu pośrednictwo w kontaktach pomiędzy studentami i pracownikami naukowymi uczelni, jak również pomoc w projektach realizowanych indywidualnie przez jego członków. Tworzone przez nas projekty mają szansę na zdobycie nagrody w sesji kół naukowych.

Struktura

Koło posiada własny zarząd. Co pewien czas odbywają się spotkania koła mające na celu wymianę doświadczeń z projektów, dyskusję nad sprawami bieżącymi oraz planowanie przyszłej działalności koła. Do dyspozycji członków KNE jest pomieszczenie, zwane digestorium. Jest to pokój 305 w budynku C1. Aby z niego skorzystać, wystarczy wziąć klucz, wpisać się do zeszytu, działać, zostawić po sobie porządek, wpisać się do zeszytu i oddać klucz. Na wyposażeniu sali znajdują się m.in. 2 zasilacze laboratoryjne, 2 generatory funkcyjne, oscyloskop 4x200MHz Tektronix, lutownica i sporo różnych narzędzi. Sala nie zawsze jest dostępna, gdy wykorzystują ją inni pracownicy AGH.

Sesja kół naukowych

Począwszy od roku 2002 Koło Naukowe Elektroników organizuje co roku samodzielną sesję w ramach Sesji Kół Naukowych Pionu Hutniczego (więcej informacji). W czasie sesji prelegenci prezentują wykonane projekty i wyniki doświadczeń, nad którymi pracowali przez ostatni rok. Prelegenci dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniami oraz opowiadają o napotkanych problemach. Wszystkie wystąpienia oceniane są przez komisję, która wyłania 3 najlepsze projekty. Laureaci zostają nagrodzeni a wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa. Dodatkową nagrodą dla 1 i 2 miejsca jest możliwość opublikowania referatu na łamach Zeszytu Studenckiego Towarzystwa Naukowego, który liczy się jako publikacja naukowa. Wystąpienie w sesji koła naukowego jest ważnym i liczącym się osiągnięciem niezależnie od wybranej drogi rozwoju zawodowego!

Współpraca ośrodkami badawczymi

Koło Naukowe Elektroników prowadzi współpracę z firmami i zespołami badawczymi na terenie Krakowa i nie tylko. W wyniku współpracy, członkowie KNE mają okazję raz na jakiś czas uczestniczyć w wycieczkach do centrów badawczych, biur inżynierskich oraz zakładów produkcyjnych, gdzie mogą dowiedzieć się więcej o profilu firmy. Dodatkowo przedstawiciele firm prowadzą na terenie AGH ciekawe wykłady oraz prezentacje nowoczesnego sprzętu. Taka współpraca pomaga utrzymywać i nawiązywać kontakty pomiędzy firmami a kształconą kadrą inżynierską.

Współpraca z EESTEC

KNE dało początek Uczelnianej Organizacji Studenckiej LC EESTEC Kraków, Krakowskiemu przedstawicielstwu EESTEC International – Międzynarodowej organizacji studenckiej zrzeszającej studentów wydziałów elektrycznych uczelni technicznych w całej Europie. Choć członkowstwo w KNE nie oznacza udziału w EESTEC, to każdy może tam dołączyć. Dzięki współpracy mamy możliwość łatwiejszej organizacji wydarzeń i nawiązywania kontaktów z zagranicą. Więcej informacji na stronie eestec.agh.edu.pl .

Wykłady, spotkania, integracja

Staramy się, aby uczestnictwo w kole naukowym nie ograniczało się do zebrań i Sesji Kół Naukowych. Organizujemy wykłady i wspólne spotkania, niekoniecznie związane z elektroniką. O wszystkich sprawach dotyczących koła będziemy starali się informować na facebooku.